ESL - MORE THAN LOGISTICS

Chuyên ngành khai thác Cảng và dịch vụ Logistics.

Về chúng tôi
Vốn chủ sở hữu
652.000.000.000 đồng
Thành lập
Năm 1989 (với tên gọi Khu chế xuất Sài Gòn - Công ty Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn)
Cổ phần hóa và thay đổi tên
Năm 2016 (với tên là Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn)
Công ty có tỉ lệ sở hữu vốn Doanh nghiệp nhà nước
TẦM NHÌN
Là doanh nghiệp Logistics Việt Nam uy tín hoạt động trong khu vực ASEAN
SỨ MỆNH
Chúng tôi luôn là sứ giả tín nhiệm đem chuỗi dịch vụ logistics hiệu quả nhất tới khách hàng.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Tín nhiệm

Sự tín nhiệm là nền tảng của những mối quan hệ, hợp tác bền vững. Chúng tôi không ngừng nỗ lực xây dựng và giữ gìn uy tín để có được sự tín nhiệm từ các khách hàng, đối tác. Đó là tài sản quý giá nhất mà chúng tôi luôn trân trọng và gìn giữ.

Tận tâm

Một tinh thần trách nhiệm cao cùng với sự nỗ lực hết mình sẽ là sức mạnh to lớn vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Đó là sự tận tâm. Tận tâm vì khách hàng, tận tâm trong công việc là triết lý hàng đầu trong suy nghĩ và hành động của tất cả thành viên trong công ty.

Chuyên nghiệp

Với chúng tôi, chuyên nghiệp đơn giản là nhanh hơn, gọn hơn và hiệu quả hơn. Chìa khóa để chúng tôi đạt được sự chuyên nghiệp là sự am hiểu trong các lĩnh vực chuyên môn, sự tuân thủ, sự cải cách liên tục và tính khoa học trong mỗi quy trình, nghiệp vụ.

Đổi mới

Thế giới không ngừng vận động, môi trường kinh doanh cũng liên tục thay đổi, khi đứng lại nghĩa là lùi lại phía sau. Sự đổi mới giúp chúng tôi luôn tiến lên phía trước, nắm bắt và chủ động với những xu hướng phát triển của thị trường để thích nghi và thành công.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
1989

Khu Chế xuất Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 141/QĐ-UB của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

2000

Công ty đổi tên thành Công ty Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn.

2010

Công ty đổi tên thành Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn.

2012

Thực hiện mục tiêu chung của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định số 7116/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn.

2016

Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0301086836 (Đăng ký thay đổi lần thứ 6) và chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

1989
2000
2010
2012
2016
Sơ đồ tổ chức
Ban lãnh đạo
Ông Trần Phi Long
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Phước Bảo Anh
Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Việt Dũng
Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Đặng Thanh Hải
Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Lê Nguyễn Anh Vũ
Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Dương Bình Hùng
Phó Tổng Giám đốc - Người Điều hành
Ông Phạm Văn Dục
Phó Tổng Giám đốc
Phạm Thị Tuyết Thanh
Phó Tổng Giám đốc
Ông Lương Quốc Dân
Trưởng BKS
Ông Nguyễn Quốc Bình
TV. BKS
Ông Thái Minh Duy
TV. BKS
HỆ THỐNG IPC VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
Định vị Tin tức mới Media Yêu cầu báo giá Sitemap