Dịch vụ bốc xếp vận tải .

Dịch vụ bốc xếp hàng hóa ở nhà riêng, cảng hàng không, kho xưởng, cảng biển, bến tàu xe …

Nhận đóng hàng, tháo dỡ lên xuống hàng container