Quy mô xây dựng

Tổng diện tích 44.000 m²
Chiều dài 1200 m
Chiều rộng 40 m