Tin tức

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2023
Thông báo số 49/TB-ESL, về việc tuyển dụng lao động năm 2023
Thông báo tuyển dụng lao động chuyên môn nghiệp vụ năm 2023
Thông báo số 02/TB-ESL-HCNS ngày 16/01/2023 của Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn  
Thông báo tuyển dụng lao động chuyên môn nghiệp vụ
Thông báo số 26/TB-ESL-HCNS ngày 28/3/2022 của Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn  
Thông báo số 51/TB-ESL ngày 12/11/2021
Thông báo kết quả tuyển dụng lao động theo Thông báo tuyển dụng số 35.2021/TB-TCHC ngày 08/10/2021  
Thông báo tuyển dụng nhân viên kế toán tổng hợp
Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn thông báo tuyển dụng nhân sự chuyên môn nghiệp vụ. Thông tin chi tiết tuyển dụng nhân viên Kế toán tổng hợp tại Thông báo số 35.2021/TB-TCHC ngày 08/10/2021    
Thông báo tuyển dụng nhân viên kế toán tổng hợp
Công ty cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn thông báo tuyển dụng nhân sự chuyên môn nghiệp vụ, thông tin chi tiết như sau:
Thông báo kết quả tuyển dụng lao động
Kết quả tuyển dụng lao động theo Thông báo tuyển dụng số 82/TB-ESL-RCHC ngày 17/8/2020
Thông báo tuyển dụng nhân viên kế toán
Công ty cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn thông báo tuyển dụng nhân sự chuyên môn nghiệp vụ  
Thông báo tuyển dụng
Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Trưởng Phòng Sales Ngành Logistics
Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn Mô tả Công việc Công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn Yêu Cầu Công Việc Tốt nghiệp đại học trở lên Kinh nghiệm từ 01 năm xuất nhập khẩu hoặc sale overseas. Ưu tiên tốt nghiệp đại học trở lên khối: kinh […]
Định vị Tin tức mới Media Yêu cầu báo giá Sitemap