Tờ trình về việc xin chủ trương thanh ký hợp đồng gói thầu EC và các gói thầu tư vấn thuộc dự án Cảng KCN Cát Lái giai đoạn I